O firmie

Asesoria świadczy usługi doradcze związane z pozyskaniem finansowania dla przedsiębiorstw w drodze prywatnych i publicznych emisji instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym (GPW, NewConnect, CATALYST).

Spółka została założona przez osoby od lat 90-tych związane z bankowością inwestycyjną, specjalizujące się w ofertach akcji na rynku pierwotnym dla średnich i małych przedsiębiorstw oraz w ramach dużych transakcji prywatyzacyjnych (PEKAO, PKO BP, PZU). Partnerzy Spółki posiadają również duże doświadczenie związane z rynkiem obligacji skarbowych oraz rynkiem obligacji korporacyjnych, bankowych, municypalnych i strukturyzowanych.

Asesoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000376382, NIP: 9522104424, REGON: 142830800.