Partnerzy

Agnieszka Bujalska

Agnieszka
Bujalska

Agnieszka Bujalska, Partner w Asesoria spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W latach 2008-2010 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP S.A. ds. klientów detalicznych. Pracę w Domu Maklerskim PKO BP rozpoczęła w 2002 r. pełniąc funkcję Dyrektora Sprzedaży odpowiedzialnego za organizacją sprzedaży instrumentów finansowych na rynku pierwotnym, w tym obligacji skarbowych oraz wykonywanie funkcji Agenta Emisji obligacji skarbowych i współpracę z Ministerstwem Finansów w tym zakresie. W latach 1994-2002 pracowała w Centralnym Domu Maklerskim pełniąc m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji i Prokurenta. Pracę zawodową rozpoczęła w 1992 r. w Banku Handlowym w Warszawie, gdzie zajmowała się nadzorem właścicielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk

Katarzyna
Iwaniuk-Michalczuk

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Partner w Asesoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego kierującego Domem Maklerskim PKO BP S.A. a w latach 2004-2007 Zastępcy Dyrektora Domu Maklerskiego. Przed podjęciem pracy w PKO BP S.A., w latach 1992-2004, pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. pełniąc m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji i Prokurenta.

Brała udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkudziesięciu ofert publicznych m.in. PZU S.A., PKO BP S.A., RUCH S.A., PGNiG S.A., Zakładów Chemicznych POLICE S.A., Banku Pekao S.A., Netii Holdings S.A., WBK S.A.

Absolwentka SGH i Canadian Executive MBA Program University of Quebec at Montreal oraz licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 182).